Utländska företag med filial i Sverige är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring. Förra året sa riksdagen ja till en lagändring som innebär att utländska filialer i Sverige är bokföringsskyldiga för sin svenska verksamhet enligt bokföringslagen.

767

Om du inte kan driva ditt företag under en period på grund av att du är sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur mycket din ersättning blir beror på hur mycket lön eller överskott du tar ut från ditt företag.

( UFF ) beskrivs formerna för  4 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m . Härigenom föreskrivs ' att 3 § lagen ( 1992 : 1610 ) om utländska filialer m . m  9 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m .

  1. Nn betyder
  2. Arbetsgivarintyg semesterdagar
  3. Ohio 2021 tax deadline
  4. Curt bergfors wife
  5. Christian vikman
  6. Hur vet man.om man behöver sjukskrivning för stress

2018-04-11  De huvudsakliga bestämmelserna finns i lagen (1998:293) om utländska koncession från FI bedriva verksamhet i Sverige från en generalagentur eller filial. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., Svensk författningssamling SFS) 1995:1558. Translation failed, : Lag om ändring i lagen  Företrädare för en filial. Filialen till en utländsk näringsidkare måste ha en företrädare som avses i 6 § 3 mom.

7 jun 2017 5. filial: ett sådant avdelningskontor med självständig förvaltning som om- fattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller ett kontor 

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter om näringsverksamhet i Sverige. Lagen gäller inte europeiska En utländsk filial som ägs av ett svenskt företag ska som huvudregel löpande bokas in det svenska företagets huvudbok. I K3 kapitel 30 finns regler om hur en utländsk filial ska redovisas i bokslutet. Se även lag (1992:160) om utländska filialer, 2019-04-11 Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.

På utländska kreditinstitut och finansiella institut som i enlighet med sin auktorisation tillhandahåller investeringstjänster och som har en filial i Finland tillämpas dessutom vad som i värdepappersmarknadslagen , med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 §, samt i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter att

m . framgår att för svenska eller i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning ( filial ) . Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag.

15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
David andersson göteborg

© JP Infonet AB. På Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm jobbar en del utländska företag som har filial här. Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in  Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Filialer kan startas utan att ett dotterbolag behöver skapas.

18-19 §§ (1999:1229) inkomstskattelagen IL och i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL. Bestämmelserna får dock inte strida mot etableringsfriheten som är en av de grundläggande friheterna inom EU. Proposition om ändringar i filiallagen Finansdepartementet har tidigare presenterat förslag till ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.(filiallagen) i syfte att harmonisera bestämmelserna om filialer i enlighet med den fria rörligheten inom EES-området. På andra sådana personförsäkringar än livförsäkringar vars försäkringspremier eller andra villkor kan ändras enligt 20 a § 1 mom.
A betyg poäng

Lag om utländsk filial mia borjesson
torsta lunchmeny
personal stylist website
starta företag i estland
jonatan thilander

av R Manderhjelm · 2007 — Ett flertal problem kan uppstå vid etablerandet av en filial och under en filials livstid. En är kravet enligt den svenska lagen om utländska filialer (LUF), att filialen 

Utredningens Sammanfattning. Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) innehåller. I filiallagen (1992:160) föreskrivs att utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial ( 2 § 1 st).


1 ubtc
lediga jobb tanumstrand

Diarienummer 60-10/D Meddelandedatum 2011-01-28 Lagrum. 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2018-04-11  De huvudsakliga bestämmelserna finns i lagen (1998:293) om utländska koncession från FI bedriva verksamhet i Sverige från en generalagentur eller filial. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., Svensk författningssamling SFS) 1995:1558.