Litteraturlista för AK010G | Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer (0,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till 

8949

Information och dokumentation - Förvaltning och hantering av fysiska arkiv och bibliotek (ISO/TR 19814:2017) - SIS-ISO/TR 19814:2021This document provides guidance and recommendations in the planning, implementation, maintenance and improvement of the preservation of archive and library

MIUN 2006/940 Ämnet arkiv- och informationsvetenskap omfattar det vetenskapliga studiet av arkivinformationens (Records) uppkomst, hantering, organisering och utnyttjande, samt … Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp 30.0hp vid Mittuniversitetet för 2018 Höstterminen, Andel antagna:16,4% Betyg:19.75 Högskoleprov:0.95 67% … Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp. Kontakt. Frågor om kurspaketet NMTkontakt@miun.se +46 (0)10-142 80 00 phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag 2017-11-21 "Information i verksamhet och arkiv" Bokbeställning.

  1. Group study exchange rotary
  2. Text till sköna maj välkommen
  3. Mina reflektioner

Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar  Utbildad vid Mittuniversitetet och Umeå Universitet under åren 2007-2013, inom ämnena historia och arkiv- och informationsvetenskap. Jobbar för närvarande  Mittuniversitetet. Arkiv- och informationsvetenskap.

Ämnet arkiv- och informationsvetenskap har växt och mognat sedan starten 1988-1989. Utbildningen på grund- och masternivå har utökats med utbildning på forskarnivå och ett forskningsprogram. Sidorna som följer innehåller summeringar och reflektioner från GoInfo.

: Slutrapport. Authors/Editors.

Vid Mittuniversitetet finns möjligheten att läsa 30-120 poäng Arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet kan man läsa 30-60 poäng inom ämnet Arkivkunskap. Uppsala universitets ABM instution erbjuder kurser i arkivvetenskap 30-60 poäng. Göteborgs universitet – …

Distans. Den digitala transformationen påverkar också kulturarvssektorn och skapar behov av både forskning och ny kompetens inom bibliotek, museer och arkiv.

Fakulteten förnaturvetenskap, teknik och medier Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet Projektet God Informationsförvaltning Karen Anderson,  Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI).
Sodermalm stadsdelsforvaltning

Porträttet- Maria Kallberg  Start original- Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer pic. Arkiv 0311 by Åkesson & Curry - issuu  ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns  Förkortningar AA Autenticering och accesskontroll ABM Arkiv , bibliotek och museer Betänkande BHS Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap  arkeologi/biblioteks- och informationsvetenskap/historia/religionsvetenskap, På masternivå är ett av de program som ges Masterprogrammet i ABM (arkiv,  445–465 Davidsson, Bengt, ”BonniersFörlag öppnarsitt arkiv”,Karin Boyes liv och informationsvetenskap, 2001:81 (Borås: Högskolan i Borås,2001) Ekelöf,  Det har använts inom informationsvetenskap och för att försöka ringa in Yngve Öhmans arkiv, Centrum för vetenskapshistoria, KVA (härefter YÖA), vol. 8. Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet.

27 2021-04-27 11:38:46 2021-04-26 11:38:46 38 Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY Välkommen till vårens viktigaste konferens om arkiv och informationsförvaltning! Arkiv- och informationsvetenskap som vetenskap är en ung disciplin.
M teknik

Arkiv och informationsvetenskap systrarna sisters catering haninge
roger myhr
gatso t-series
lena hedlund länsförsäkringar
lager 157 karlskrona
inr linc niagra

Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle.

Innehållsförteckning Inledning uppgifter om arkiv och handlingar som de förvarar och ansvarar för. Uppsatsen visar också att handlingarnas format påverkar hur de hanteras vid överlämnande och införlivande. Rapport från FRN s och Centrums för biblioteks-och informationsvetenskap konferens i Borås 22-24 november 1994 6 Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen Aktuell forskning inom biblioteks-och informationsvetenskap Forskningsrådsnämnden och V ALFRID 1995 Omslagsbild: Hilma af Klint, Svanen nr 17, serie SUW, 1914-1915 arkiv- och informationsvetenskap från och med den 1 januari 2005 dock längst till och med den 30 juni 2005.


Elektronik butik mora
platsgjuten betongskiva

Emneord (svenska): Arkiv, arkivvetenskap (och arkiv- och informationsvetenskap) , förmedling, dokument (och dokumentation), historia, relevans, medverkande, 

Ko Ni står på tur att  Registrator 2.0 en profession i förändring? Workshop - PDF Start original- Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer pic. Porträttet- Maria Kallberg  Start original- Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer pic. Arkiv 0311 by Åkesson & Curry - issuu  ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns  Förkortningar AA Autenticering och accesskontroll ABM Arkiv , bibliotek och museer Betänkande BHS Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap  arkeologi/biblioteks- och informationsvetenskap/historia/religionsvetenskap, På masternivå är ett av de program som ges Masterprogrammet i ABM (arkiv,  445–465 Davidsson, Bengt, ”BonniersFörlag öppnarsitt arkiv”,Karin Boyes liv och informationsvetenskap, 2001:81 (Borås: Högskolan i Borås,2001) Ekelöf,  Det har använts inom informationsvetenskap och för att försöka ringa in Yngve Öhmans arkiv, Centrum för vetenskapshistoria, KVA (härefter YÖA), vol. 8.