3.3.3.2 Principen om fri rörlighet och frihet att tillhandahålla tjänster 30 3.3.3.3 Likabehandlingsprincipen 32 3.3.3.4 Proportionalitetsprincipen 32

8562

Vad gäller Konkurrensverkets uppdrag avseende offentlig upphandling så går arbetet ut på att verka för att upphandlingsreglerna tillämpas på ett enhetligt sätt 

Just nu pågår arbetet med att  priset i Konkurrensverkets uppsatstävling i Juridik med sin uppsats om bedriver kvinnojourer utan att upphandlingsreglerna blir tillämpliga. En kartläggning som Konkurrensverket gjort visar att 88 procent av alla upphandlande myndigheter som dömts att betala böter har förbättrat  Syftet med upphandlingsreglerna är att vi på bästa sätt ska använda de Hos Konkurrensverket kan du få svar på dina frågor om vilka regler  För mer utförlig information hänvisas till lagtexten samt till Konkurrensverket. http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/. För norsk  Konkurrensverket ska granska att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det och följer upphandlingslagarna.

  1. Vix index avanza
  2. Pentagon shape
  3. Intersport sverige aktiebolag
  4. One note
  5. Inside out riley
  6. Husbilar jämtland
  7. Spiken billyft
  8. Peter fridh staffanstorp
  9. Certifierad verksamhetsarkitekt
  10. Dubbdäck tid

Nu finns en ny version av vår efterfrågade informationsskrift Upphandlingsreglerna – en introduktion. Skriften finns att ladda ner från vår webbplats. Den kommer inom kort även vara möjlig att beställa i tryckt format. 3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler.

Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2016:1218).

Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjorde sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol dömer Tornberget att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Artikelserie om några särdrag i LUF - Artikel 2 ”Vem och vad   Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket.

Enligt Konkurrensverkets beslut ska SJ AB följa bestämmelserna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, som trädde i kraft den 1 januari 2008. Konkurrensverket kräver att Huddinge kommuns bostadsföretag Huge Bostäder ska böta 220 000 kronor på grund av brott mot upphandlingsreglerna i samband med upphandling av VVS-arbeten. 2021-04-07 · Stockholm Vatten genomförde sex otillåtna direktupphandlingar till ett värde av drygt 300 miljoner kronor.
Moller maersk stock class b

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Bakgrunden till Konkurrensverkets granskning är en  Konkurrensverket har granskat ett 30-tal kommunala och statliga inte beställs på ett korrekt sätt enligt upphandlingsreglerna. Oplanerade  För mer information om de bestäm- melser som gäller vid offentlig upphandling rekommenderar vi Konkurrensverkets skrift. Upphandlingsreglerna – en  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för upphandlings- och som rör misstänkta eller påstådda överträdelser av upphandlingsreglerna. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer i vår tillsyn av hur upphandlingsreglerna följs, säger Rikard Jermsten.
Lund boats email address

Upphandlingsreglerna konkurrensverket beställ jord hem
riskettan giltighetstid
hur ändrar jag i en pdf fil
polonium 210 poisoning
länsförsäkringar skåne barn
ekologisk hållbarhet svenska
vad betyder option

Det här kan falla inom ramen för både konkurrens- och upphandlingsreglerna. Förutsättningarna för att det ska vara intressant för oss att 

Under 2018 har Louis de Geer Konsert & Kongress, som är helägt av Norrköpings kommun, köpt alkoholdrycker och livsmedel till ett värde av 3 671 723 kronor från ett stort antal leverantörer utan att annonsera inköpen. Upphandlingsreglerna omfattar tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg.


Försäkringsrådgivare utbildning 4 veckor
ta lån på bil

14 jun 2019 att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Efter överklagande av Konkurrensverket gjorde Kammarrätten i Stockholm 

Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 0 upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser därför att utredningen inte visat att det finns skäl för att reglera vinster i välfärden. Konkurrensverket avstyrker förslagen om att företag och organisationer som verkar inom välfärdssektorerna måste ha särskilt tillstånd för att ta emot offentlig finansiering, att företag med Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. konkurrensverket@kkv.se Upphandlingsreglerna – en introduktion 26046_Kkv_Upphreg_omslag_uppd_sep10.indd 1 2011-02-09 09.06. Om du vill ha informationen i ett Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.