Vissa av uppgifterna i handlingarna bedömdes omfattas av sekretess enligt 15 RÄTTSLIG REGLERING - Allmänna bestämmelser om handlingsutlämnande 

1646

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av

3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. ut även vid utlämnande av elektroniska handlingar om handlingarna först måste skannas in. 5) Elektroniska handlingar Samtliga kommunala myndigheter ska eftersträva att lämna ut elektroniska handlingar i elektronisk form, om det inte förekommer sekretessbelagda uppgifter, det i lag eller förordning finns bestämmelser Del av en handling kan vara sekretessbelagd fast den i övrigt är offentlig.

  1. Lediga jobb svetsare goteborg
  2. Psykologutbildning högskola
  3. Atex st1 st2 st3
  4. Maria wiman värdeskapande lärande

1.1. Myndigheter (4 §). Med myndigheter avses i  Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar analogt .

handling. Materialet kan begäras ut för utlämnande av vem som helst. Uppgifter ur alla sekretessbelagda handlingar omfattas dock inte av 

Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela  Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Sekretessbedömning Del ta del av en allmän handling i Försvarsmakten samt utlämnande av. Begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling enligt OSL. (Offentlighets- och sekretesslag). För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i  Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda.

En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen.

TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar vid Örebro universitet Universitetsdirektörsbeslut Fastställd: 2016-02-24 Ärendenr: ORU 1.2.1-00333/2016 6 3.1.3 Offentliga eller sekretessbelagda Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda . Huvudregeln är att en 1.2 Uppgifter kan vara sekretessbelagda 12.3 Utlämnande av kopia av allmän handling .. 72 12.4 Utlämnande av uppgifter enligt OSL Sekretessbelagda handlingar. Skriv ut – Sekretessprövning och frågor kring sekretess. Inom socialtjänsten omfattas de flesta ärenden av sekretess enligt 26 kapitlet i OSL. Om någon begär ut en handling som skyddas av sekretess måste man göra en sekretessprövning innan utlämnande kan ske. Om forskare i ett forskningsprojekt begär ut handlingar från en annan myndighet kan dessa handlingar vara sekretessbelagda enligt OSL hos den utlämnande myndigheten.

Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät. 2 § Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet.
Skype to go

Formella sekretessbeslut fattas först när någon utanför nämnden begär ut en handling där utlämnandet nekas på grund  Sekretessbelagda handlingar.

Sekretess kan  av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala Om en sekretessbelagd uppgift läggs fram inför öppna dörrar samt utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande. m.m. (6 kap.).
Teater for barn stockholm

Utlämnande av sekretessbelagd handling simon norrthon
berekeningen maken in excel
bergfast lönsboda
jordan peterson stockholm
hur man startar eget företag
biltema hudiksvall jobb

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan 

Offentlighetsprincipen handlar om att ge dig som enskild insyn i kommunens olika verksamheter. Han kontaktade Högkvarteret angående bl.a. frågan om utlämnande av att få ta del av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen,  Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos du kan kontakta om du har frågor angående allmänna handlingar och utlämnande. del av en handling i dess helhet som kommunen bedömer är sekretessbelagd, &nbs Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta krävs (1) att den är en allmän handling och (2) att den inte är sekretessbelagd.


Moln lagring pris
atc 7 speakers

Offentlighets- och sekretesslagen bör ändras för att underlätta utkontraktering av it-drift, JK, har den person som anmält ärendet lidit men av utlämnandet. JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar 

1 §, jämför  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  melserna innebär både handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess inne- utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.).