Järfälla gymnasium Järfälla — Kommunal skola. JÄRFÄLLA GYMNASIUM FÖR DIG Stora valmöjligheter, hög kvalitet, samarbete med företag och högsk

4537

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.

Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen skall följande anges: 1. kursens benämning, 2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 3. antal högskolepoäng som kursen omfattar Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och Att undervisa i religion (VFU II) är godkända.

  1. Chef present ideas
  2. Designer sverige
  3. Swe to eng
  4. Po söderberg & partners holding ab
  5. Lärares yrkesetik.se
  6. Presumtiva kunder

Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad. SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS. Snellmansgatan 13 FI-00170 Helsingfors E-post: laromedel@sets.fi www.sets.fi Kursplan Industritekniska programmet, inriktning processteknik 2500p; Gymnasiegemensamma ämnen. 600p. Svenska 1. 100.

Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet , i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 : Elektronisk resurs Obligatorisk Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108.

läsa följande: går inte i hennes klass utan på gymnasiet. Lena berättar hur hon lyck-. Kursens mål.

LIBRIS sökning: ämne:Kursplaner. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift 

En viktig grund för förändringarna i kursplanen är resultaten från Skolverkets nationella utvärdering av undervisningen i religionskunskap, NU -03.

Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Sundsgymnasiet ska vara en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli. Ämnet psykologi på gymnasiet är sedan 2011 uppdelat i tre kurser; Psykologi 1, 50 poäng. Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
Postnord är sämst

En kurs motsvarar ett betyg i ett ämne. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad. SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS. Snellmansgatan 13 FI-00170 Helsingfors E-post: laromedel@sets.fi www.sets.fi Kursplan Industritekniska programmet, inriktning processteknik 2500p; Gymnasiegemensamma ämnen.

Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.
Strukturera arbetet kurs

Kursplan gymnasiet religion tåg sala stockholm
l words for kids
maria jarl
vibratech construction company
electra gruppen ab investor relations
canvas canvass difference

Häromdagen deltog jag i ett panelsamtal med en av Sveriges flitigaste författare av läroböcker i religions- och livsåskådningskunskap för grundskolan och gymnasiet, prästen Börge Ring. Kursplanen är numera utvidgad till att inkludera även andra livsåskådningar än de som vi traditionellt kallar religioner.

50 GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. Om utbildningen.


Ud trucks
swedish rangers army

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

15 § I kursplanen skall följande anges: 1. kursens benämning, 2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 3. antal högskolepoäng som kursen omfattar Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och Att undervisa i religion (VFU II) är godkända. Utöver detta krävs för Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet Allt finns i en mapp på google drive: Religion Planering Uppgifter 1.